LET OP!  Deze lijn is bedoeld voor tandheelkundige verwijzers, niet voor particulieren.

0800 0081 - BIJ VERDENKING van MONDKANKER (OF EEN VOORSTADIUM)
- VOOR DIRECT CONTACT MET EEN KAAKCHIRURG / ONCOLOOG
- VOOR DOORVERWIJZING VAN UW PATIëNT BINNEN 1 DAG
- VOOR AL UW VRAGEN OVER MONDKANKER

Strategie missie, visie en kernwaarden

Onze missie is: 'het voorkomen en/of tijdig signaleren van alle vormen van mondkanker en hier adequaat op in te spelen met betrekking tot analyse, diagnosticeren, het verlenen van zorg en expertise en het verschaffen van adequate informatie.'

 

Hierbij willen wij zo snel mogelijk handelen nadat de patiënt is doorverwezen door de tandheelkundige.

Om dit te bereiken willen wij de mogelijkheid bieden tot direct contact van tandheelkundige tot kaakchirurg of oncoloog. Bovendien willen wij bewerkstelligen dat de patiënt binnen één dag aan ons doorverwezen kan worden.

 

Onze visie behelst het ultieme doel om kanker uit te bannen alsook de angsten die daarmee gepaard gaan.

 

Onze kernwaarden zijn:

Impact: wij willen snel en gericht handelen zodat wij een positieve impact op het ziektebeeld kunnen hebben.

Uniek: wij zijn uniek in Nederland en willen als zodanig ook voorzien in de behoeften van artsen en patiënten.

Zorg: ons primaire doel is het snel verlenen van duidelijke informatie en de daaraan gekoppelde zorg.

 

 

 

 

 

Team MKA: mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

VUMC

Voor meer algemene informatie omtrent de afdeling MKA klik hier

 

Routebeschrijving

 

Auto

Vanuit alle richtingen kunt u op de rondweg ten zuiden van Amsterdam komen, de A10. U volgt die rondweg tot de afslag S108-Buitenveldert / Amstelveen / VUmc. Aan het eind van de afrit slaat u linksaf om bij het VUmc te komen.

 

Openbaar Vervoer

 

Om uw reis naar VUMC met het openbaar vervoer te plannen verwijzen wij u naar 9292

 

Adres: De Boelelaan 1117, 1081 HV, Amsterdam

 

 

WEBSITE

MADE BY